Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων και η χρήση του διαδικτύου για την έκφραση των παραπόνων τους (Bachelor thesis)

Μπακάρης, Ιωάννης/ Μπακογιάννη, Λουίζα/ Φάσσα, Ελισσάβετ


In the following research project the subject of study is to what extent people make electronic complaints in the social media. Initially four concise chapters will be presented with the subjects of social media and advertising, traditional and nontraditional E-wom, sign a petition and institutions which constitute our secondary research (office research). Afterwards, in our primary research (field research) the aim and objectives (general and special) are reported, as well as the inquiring method which is sampling without probabilities and more specifically, convenience. The methodology of the project is based on a quantitative and qualitative gallop poll through a structured electronic questionnaire. The number of people asked is 300 (n=300) and the questions included in the questionnaire are 13. Moreover, this assignment presents the questionnaire of the research, its results as well as the conclusions drawn through solo entry (frequencies), double entry – cross (crosstabs), test x2 and test anova. Finally, the bibliography for the secondary research is presented
Institution and School/Department of submitter: Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Keywords: καταναλωτές;τρόφιμα;χρήση διαδικτύου;ηλεκτρονικά παράπονα;social media
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015 (α/α 6930)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13744
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakaris_Bakogianni_Fassa.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13744
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.