Ο κλάδος των ασφαλειών ζωής στον ελλαδικό χώρο (Bachelor thesis)

Πάσχος, Αθανάσιος


The concept of being insure has become much more essential in our days. It is not something general and abstract for many, but also not a privilege for the few. Today we all know and we have the need of the benefits of a private insurance and the safety of other seasons provided by the welfare state has elapsed. It was natural, since life began to acquire a systematic framework to methodically organize across databases and be protected more effectively. Nothing more is left to chance, let alone human life itself. Thus the institution of private insurance and particularly the life insurance gets more and more important in Greece. Because it completes spectacular the social security, or in many cases it completely replaces it.
Alternative title / Subtitle: Life insurance in Greece
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.
Keywords: ασφάλειες ζωής;Ελλάδα;life insurance;Greece
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2015 (α/α 6942)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13715
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13715
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.