Διερεύνηση της γνώσης, στάσης και συμπεριφοράς των καταναλωτών σχετικά με το Mobile Marketing (Bachelor thesis)

Πολίτης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Keywords: καταναλωτές;mobile marketing
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13539
Item type: bachelorThesis
Submission Date: 2021-07-01T10:01:15Z
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publication date: 2016-10-13
Advisor name: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Examining committee: Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ - ΠΟΛΙΤΗΣ.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13539
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.