Διερεύνηση και καταγραφή στάσεων καταναλωτών κατοίκων Θεσσαλονίκης απέναντι στον ηθικό καταναλωτισμό (Bachelor thesis)

Βαλσαμάκη, Ηλιάνα/ Τσιρογιάννη, Έφη


Institution and School/Department of submitter: ΣΔΟ - Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ
Keywords: στάσεις;καταναλωτές κάτοικοι Θεσσαλονίκης;ηθικός καταναλωτισμός
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13511
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13511
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.