Συνεργασία και αλληλεπίδραση των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) με τα συστήματα ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων (Master thesis)

Βροχίδης, Θεοχάρης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΒροχίδης, Θεοχάρηςel
dc.date.accessioned2020-12-28T18:03:21Z-
dc.date.available2020-12-28T18:03:21Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12841-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων - - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ,2015 - - 7234el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΣυστήματα ποιότηταςel
dc.subjectΒιομηχανίεςel
dc.subjectERPel
dc.subjectQuality systemsen
dc.subjectIndustriesen
dc.subjectERPen
dc.titleΣυνεργασία και αλληλεπίδραση των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) με τα συστήματα ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμωνel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.classificationΠληροφοριακά συστήματα διοίκησηςel
heal.classificationΕπιχειρησιακός σχεδιασμόςel
heal.classificationΔιοίκηση παραγωγήςel
heal.classificationΔιαχείριση διακίνησης εμπορευμάτωνel
heal.classificationManagement information systemsen
heal.classificationProduction managementen
heal.classificationBusiness planningen
heal.classificationBusiness logisticsen
heal.identifier.secondary7234-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων /Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.publicationDate2015-11-04-
heal.bibliographicCitation«Βροχίδης Θεοχάρης», «Συνεργασία και αλληλεπίδραση των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) με τα συστήματα ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων», «Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων /Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων», «Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», «2015».
heal.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συνεργασίας των συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού με τα συστήματα ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα ερευνάται η συνεισφορά του πληροφοριακού συστήματος σε κάποιες από τις αρχές των συστημάτων ποιότητας καθώς και στον ποιοτικό έλεγχο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα ποιότητας και tη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια αποσαφηνίστηκαν οι ερευνητικοί στόχοι. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη, η κατανόηση και η παρουσίαση των σημείων εκείνων που υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συστημάτων. Πρώτος ερευνητικός στόχος είναι να γίνει μια αρχική διερεύνηση στους τομείς που συνεργάζονται τα δυο συστήματα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του κοινού μετώπου των δύο συστημάτων. Δεύτερος ερευνητικός στόχος είναι να διερευνηθούν και να επαληθευτούν οι ερευνητικές υποθέσεις μέσω της καταγραφής και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Το είδος της μελέτης είναι ποιοτικό με μεικτή προσέγγιση. Αρχικά, χρησιμοποιείται η διερευνητική μέθοδος όπου πραγματοποιήθηκαν δυο συνεντεύξεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για τη δημιουργία των ερευνητικών υποθέσεων αλλά και ως εργαλεία για την διερεύνηση του πρώτου ερευνητικού στόχου. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η συλλογιστική μέθοδος με ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο όπου πραγματοποιείται έρευνα σε 8 βιομηχανίες στη περιοχή της Μακεδονίας. Συμπερασματικά, η μελέτη έδειξε ότι τα συστήματα ERP επιδρούν θετικά στις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, στη συνεχή βελτίωση, στην πρόβλεψη των λαθών, στην καλύτερη επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση, στην ικανοποίηση του πελάτη και στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πληροφοριών κάτι που βοηθάει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων. Τέλος, αποδείχθηκε ότι το σύστημα ERP ενισχύει και διευκολύνει την αξιοπιστία του ποιοτικού ελέγχου. Αντιθέτως, μέσω της παρούσας μελέτης δεν καταστήθηκε δυνατόν να εξαχθούν σαφή συμπέρασμα σχετικά με την συνεργασία των ERP συστημάτων με την διαδικασία ελέγχου ποιότητας αλλά και με τον σχεδιασμό της.el
heal.advisorNameΣτεφάνου , Κωνσταντίνος
heal.committeeMemberNameΣτεφάνου, Κωνσταντίνος
heal.academicPublisher«Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων». «Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων»el
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages143 σ.-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12841
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.