Προσδιορισμός των σακχάρων της μπάμιας (abelmoscus esculentus) με LC-MS/MS (Master thesis)

Μπαστάρδη, Ιωάννα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπαστάρδη, Ιωάνναel
dc.date.accessioned2020-12-21T17:49:38Z-
dc.date.available2020-12-21T17:49:38Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12770-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2015--7043el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectabelmoscus esculentusen
dc.subjectσάκχαρα μπάμιαςel
dc.subjectLC-MS/MSen
dc.titleΠροσδιορισμός των σακχάρων της μπάμιας (abelmoscus esculentus) με LC-MS/MSel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακήel
heal.classificationOkraen
heal.classificationΜπάμιαel
heal.classificationPolysaccharidesen
heal.classificationΠολυσακχαρίτεςel
heal.identifier.secondary7043-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.publicationDate2015-04-28-
heal.bibliographicCitation<<ΜΠΑΣΤΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ>>, <<Προσδιορισμός των σακχάρων της μπάμιας (abelmoscus esculentus) με LC-MS/MS>>, <<Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2015>>el
heal.abstractΤο φυτό μπάμια (abelmoscus esculentus) είναι ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα είδη της οικογένειας Malvaceae. Καταναλώνεται ως σύνηθες λαχανικό, ωστόσο, πολλές έρευνες αναδεικνύουν τις ευεργετικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων του φυτού στην υγεία του ανθρώπου. Η βλέννη που εξάγεται από τον καρπό της μπάμιας έχει γίνει αντικείμενο έρευνας λόγω των ρεολογικών ιδιοτήτων της, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πηκτικό μέσο από τη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Τα ρεολογικά χαρακτηριστικά της βλέννης οφείλονται στους πολυσακχαρίτες που περιέχει και ο χαρακτηρισμός τους θα ήταν πολύ χρήσιμος σε μελλοντικές έρευνες για εφαρμογές των εκχυλισμάτων του φυτού.el
heal.abstractOkra plant (abelmoscus esculentus) is one of the best known and widely used species of the family Malvaceae. It is consumed as a vegetable, but many studies highlight the beneficial properties of plant extracts on human health. Mucus extracted from the fruit of okra has been studied due to the rheological properties, and could be used as a gelling agent by the food industry, pharmaceuticals and cosmetics. The rheological characteristics of mucus as containing polysaccharides and characterization will be very useful in subsequent research of plant extracts applications.en
heal.tableOfContentsΠίνακας περιεχομένων Πρόλογος ............................................................................................................................... 2 Περίληψη ............................................................................................................................... 3 Abstract.................................................................................................................................. 5 Πίνακας περιεχομένων .......................................................................................................... 7 Εισαγωγή................................................................................................................................ 8 1. Το φυτό Abelmoschus esculentus ..................................................................................... 9 1.1 Ιστορική αναδρομή...................................................................................................... 9 1.2 Περιγραφή του φυτού ................................................................................................. 9 1.3 Χημική Σύσταση......................................................................................................... 12 1.4 Χρήσεις....................................................................................................................... 15 1.5 Παραγωγή.................................................................................................................. 17 2. Υγρή Χρωματογραφία - Φασματομετρία μαζών............................................................. 20 2.1. Χρωματογραφικός διαχωρισμός .............................................................................. 20 2.2. Υγρή χρωματογραφία............................................................................................... 20 2.2 Φασματομετρία μαζών.............................................................................................. 24 3. Υδατάνθρακες.................................................................................................................. 27 3.1 Ορισμός υδατανθράκων............................................................................................ 27 3.2 Μονοσακχαρίτες........................................................................................................ 28 3.3 D και L – ισομέρεια ................................................................................................... 29 3.4 Κυκλικές δομές μονοσακχαριτών.............................................................................. 30 3.5 Παράγωγα εξοζών...................................................................................................... 32 3.6 Αναγωγικές ιδιότητες σακχάρων............................................................................... 33 3.7 Δισακχαρίτες και ολιγοσακχαρίτες............................................................................ 34 3.8 Πολυσακχαρίτες......................................................................................................... 36 3.9 Χημική και ενζυμική υδρόλυση σακχάρων ............................................................... 37 3.10 Ανίχνευση και διάκριση σακχάρων ......................................................................... 38 4. Σκοπός.............................................................................................................................. 43 5. Πειραματικό μέρος .......................................................................................................... 44 5.1 Υλικά και μέθοδοι...................................................................................................... 44 5.1.1 Δείγματα ............................................................................................................. 44 5.1.2 Πρότυπες ουσίες & Διαλύτες ............................................................................. 44 5.1.3 Προετοιμασία πρότυπων δ/των και δ/των εργασίας ........................................ 45 5.2 Σύστημα Χρωματογραφίας- Φασματομετρίας Μάζας (LC-MS) / Εξοπλισμός.......... 46 5.3 Ανάλυση δειγμάτων / Μέθοδοι ................................................................................ 50 6. Αποτελέσματα ................................................................................................................. 51 6.1 Ποσοτικός προσδιορισμός σακχάρων....................................................................... 64 7. Συζήτηση αποτελεσμάτων............................................................................................... 69 9. Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 74el
heal.advisorNameΡΙΤΖΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣel
heal.committeeMemberNameΡΙΤΖΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages77-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12770
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.