Η συμπεριφορά των καταναλωτών της εταιρείας Nike (Bachelor thesis)

Δροσινού, Σουσάνα


The current final work studying the purchasing behavior of consumers for NIKE company. While at the same time focuses to explore the athletic profile of Greek consumer. For the purpose of that research it is found through the literature review, some different issues that are related with the behavior of the consumer. The questionnaire has been shared in different cities, in 150 consumers of athletic products. The processing of data has completed with SPSS. For data analysis has been used the descriptive statistics and T-test. The final works is divided in five chapters which of the first one is introductory, in which we have literature review, at the second chapter we have preliminary investigation, at the third chapter we have the results of frequencies, at the fourth chapter we have the crosstabs, and finally at the fifth chapter we have the main conclusion of primary research.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Consumer behavior -- Greece
Marketing research -- Greece
Sporting goods industry -- Greece
Καταναλωτική συμπεριφορά -- Ελλάδα
Έρευνα μάρκετινγκ -- Ελλάδα
Βιομηχανία αθλητικών ειδών -- Ελλάδα
Keywords: καταναλωτική συμπεριφορά;έρευνα μάρκετινγκ;Έλληνες καταναλωτές;αθλητικά είδη;αθλητικά προϊόντα
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12705
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12705
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.