Κτηνιατρική Διαχείριση Μονάδας Ιπποειδών (Bachelor thesis)

Ζιώγας, Χαράλαμπος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Ίπποι--Εκτροφή
Horses--Breeding
Keywords: Ίπποι;εκτροφή;σταβλικές εγκαταστάσεις;Horses;breeding;stable facilities
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--9607
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12343
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12343
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.