Κτηνιατρική Διαχείριση Μονάδας Ιπποειδών (Bachelor thesis)

Ζιώγας, Χαράλαμπος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Ίπποι--Εκτροφή
Horses--Breeding
Keywords: Ίπποι;εκτροφή;σταβλικές εγκαταστάσεις;Horses;breeding;stable facilities
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--9607
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12343
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή Εργασία
Subject classification: Ίπποι--Εκτροφή
Horses--Breeding
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2018-04-26
Bibliographic citation: <<Ζιώγας Χαράλαμπος>>, <<ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής >>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2018>>
Advisor name: Λυμπερόπουλος, Αριστοτέλης
Examining committee: Λυμπερόπουλος, Αριστοτέλης
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12343
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.