Το φυσικό αέριο ως πράσινη ενέργεια, η εξέλιξη του με παράδειγμα την εταιρεία Γαλεάδη. Αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης απο το πετρέλαιο και τη βενζίνη σε έναν πιο φθηνό τρόπο ενέργειας για το αυτοκίνητο (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Χριστίνα


Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη αποτελεί αυτό του τομέα της ενέργειας. Είναι ένας τομέας ζωτικός, όχι μόνο για την οικονομία και την ανάπτυξη των κρατών, αλλά και για την επίτευξη στόχων, όπως η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην εποχή μας, λιγότερο από το 0,1% των οχημάτων λειτουργούν με φυσικό αέριο, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από 1% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Υπάρχουν δυνητικά οφέλη σχετικά με την αυξημένη χρήση του φυσικού αερίου ως καύσιμο για τις μεταφορές. Αρχικά, το φυσικό αέριο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως υποκατάστατο της βενζίνης ή ντίζελ, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην) Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Subject classification: Φυσικό αέριο
Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ενεργειακή πολιτική--Περιβαλλοντικές απόψεις—Ελλάδα
Natural gas
Renewable energy sources
Energy policy--Environmental views--Greece
Keywords: φυσικό αέριο;πράσινη ενέργεια;καύσιμα αυτοκινήτου;natural gas
Description: Στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, ένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη αποτελεί αυτό του τομέα της ενέργειας. Είναι ένας τομέας ζωτικός, όχι μόνο για την οικονομία και την ανάπτυξη των κρατών, αλλά και για την επίτευξη στόχων, όπως η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12078
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12078
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.