«Αξιολόγηση των συστημάτων Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες -Ασθενείς (CRM) που εφαρμόζουν τα Νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη. Η οπτική των εργαζομένων». (Bachelor thesis)

Καρυπίδου, Χριστίνα/ Ντοντίδου, Παναγιώτα/ Παπαοικονόμου, Αργυρώ


Η έννοια του cdromεξελίσσεται μέσα στο χρόνο, καθώς οι δυναμικές της νέας εποχής και των τεχνολογικών αλλαγών επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό του αρχικού ορισμού. Κατά καιρούς δόθηκαν πολλοί ορισμοί σχετικά με τον όρο του CDR.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων > Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
Subject classification: Νοσοκομεία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Ασθενείς
Hospitals--Greece--Thessaloniki
Hospitals
Keywords: Νοσοκομεία;Σχέσεις ασθενών;Εργαζόμενοι;Hospitals;Patient relationships;Employees
Description: Η έννοια του cdromεξελίσσεται μέσα στο χρόνο, καθώς οι δυναμικές της νέας εποχής και των τεχνολογικών αλλαγών επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό του αρχικού ορισμού. Κατά καιρούς δόθηκαν πολλοί ορισμοί σχετικά με τον όρο του CDR.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12068
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12068
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.