Η παρβοεντερίτιδα του σκύλου (Bachelor thesis)

Χαλκιά, Ελένη


Canine Parvoenteritis is a very serious disease that primarily infects young dogs and causes severe gastrointestinal disease and occasionally heart disease. Mortality of this virus can even reach to about 90% for puppies. This thesis seeks to study this illness, its causes, the way it is transmitted, while thoroughly examines the symptoms it causes to the dogs and the possible ways of healing. Additionally, there are presented ways of preventing and avoiding the virus, as well as the possible complications it can cause to the animal. In addition to the theoretical approach of the disease, ten clinical cases of dogs treated with Parvoenteritis are examined. In these cases, the severity of the disease, the medical history of the dog, the treatment followed, as well as the time required to complete it, are being studied. In terms of methodology, the first part is a bibliographic search in international databases such as Google Scholar, Scopus, Pubmed and a wide range of scientific journals and empirical studies. In addition, material from the Department Library is used. In the second part, 10 cases are recorded and all information related to them, are presented
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: παρβοεντερίτιδα;αιτιολογία;παθογένεια;συμπτωματολογία;μετάδοση;πρόληψη;test parvo;διάγνωση;σκύλος;parvoenteritis;etiology;pathogenesis;transmission;symptomatology;prevention;parvo test;diagnosis;dog
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2018—10188
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11970
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chalkia.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11970
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.