Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στους χώρους της προσχολικής εκπαίδευσης:Προτάσεις εμπλαισίωσης λογισμικών για παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Bachelor thesis)

Χολή, Ελένη/ Χατζηκυριάκου, Βασιλική


In this thesis we dealt with the subject the use of ICT in Preschool Education and in particular software embedding suggestions for intervention in preschool children. Initially, we made a reference to the theoretical context and we have analyzed the term Information and Communication Technologies (ICT), as well as the significant changes it has made to the structure, and the orientation of the educational process. We made proposals for more effective integration of New Technologies (NT) in teaching and in particular, their incorporation and enrichment at in Preschool Education Institutions. More specifically, ten thematic approaches were analyzed, in which the central tool was the Computer, as a means of information, teaching and communication. The themes we chose were among the essentials of the annual theme of teachers and have been updated in such a way that they have as a central axis New Technologies. The subjects of the approaches touched on issues of varied content. In more detail, our dissertation begins with social content with a human focus, such a diversity and people with disabilities, and with a focus on social behavior, such a Public Transport and recycling. Continuing, we focused on environmental issues, both as Natural Sciences, such as the water cycle, as well as flora and fauna and vintage. In addition, considering the teaching of mathematical concepts necessary, we have devoted one of our approaches to spatial learning. Finally, wishing to emphasize the necessity of personal hygiene, we dealt with healthy life and eating habits.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Keywords: τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνίας;νέες τεχνολογίες;διδασκαλία;προσχολική εκπαίδευση;προσεγγίσεις;new technologies;ICT;Computer;preschool age;education;teaching;approaches
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας,2018--αα10548
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11802
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Choli-Chatzikyriakou.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11802
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.