Προσδιορισμός ολικών φαινολικών ενώσεων και αντιοξειδωτικής ικανότητας σε δείγματα αρωματισμένου ελαιόλαδου (Master thesis)

Μανωλόπουλος, Φώτιος


In the present study we examined samples of aromatized aromatic olive oil and we determined the concentration of total phenolic components by the Folin-Ciocalteu method as well as the antioxidant capacity with ABTS (2,2-azinobis-3-ethylbenzothiaziline-6-sulfonate reagent) and DPPH (2,2-di (4-tert-octylphenyl) -1-pyridylhydrazide). In particular, two different varieties of olive oil were used and flavored with 7 different plants or their combination. Their stay in the olive oil was for 2,3,4,6 and 8 months respectively and, depending on the samples, were placed in the refrigerator until the day they were used to determine their constituents. The aromatic plants used were: oregano, thyme, peppermint, lavender, garlic, rosemary, orange and chilli peppers, The results were analyzed using the SPSS statistical program.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Keywords: ελαιόλαδο;αρωματικά φυτά;αντιοξειδωτικά;φαινόλες;olive oil;aromatic plants;antioxidants;phenols
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ-Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας,2018--αα10267
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11712
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manolopoulos.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11712
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.