Έκτοπη κύηση και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση (Bachelor thesis)

Καραμπόσικου, Μαρία


This thesis refers to one of the most important and often gynecological problems, the ectopic pregnancy. This is a condition in which the implantation of the fertilize egg is done outside the uterus in areas such as the cervix, the ovary, the abdomen and the fallopian tubes. The symptoms of ectopic pregnancy are characterized by vaginal bleeding and abdominal pain. As for its treatment, it is mainly achieved by the pharmaceutical or surgical method.The ectopic pregnancy is a pathological condition in which the pregnancy can’t continue and if it does, in about 25% of cases – mainly the abdominal, the prognosis isn’t good for both the mother and the fetus. Consequently, the aim and the role of the midwife is to inform and educate the women about the symptoms of ectopic pregnancy with the aim of reducing its appearance or even increasing its early diagnosis.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής
Keywords: έκτοπη κύηση;εμφύτευση γονιμοποιημένου ωαρίου;κολπική αιμορραγία;κοιλιακό άλγος
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Μαιευτικής,2018--αα10457
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11407
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karabosikou.pdf448.18 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11407
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.