Οργάνωση της βιβλιοθήκης του Λυκείου Ελληνίδων (Bachelor thesis)

Κωστή, Ευαγγελία


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταλογογράφηση, η σωστή ταξινόμηση και η θεματική ευρετηρίαση των τεκμηρίων καθώς και η δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το Koha, και τέλος η οργάνωση της βιβλιοθήκης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: επεξεργασία υλικού;ταξινόμηση;θεματική ευρετηρίαση;καταλογογράφηση;Λύκειο Ελληνίδων;material processing;Koha;classification;thematic indexing;cataloging;Lyceum of Greek women
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10487
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11374
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11374
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.