Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Master thesis)

Κωνσταντάτος, Θεόδωρος


The development in Information and Communication Technologies ( ICT ) has led to a new multidimensional reality which has influenced education and in particular the key sector of school administration contributing to the process of organization. In this context, this project intends to examine the utilization of ICT in school administration of Primary education in Irakleio Prefecture. For the needs of this survey, a questionnaire was created and was electronically distributed to the headteachers of primary schools and kindergartens in Irakleio Prefecture. In this manner, the opinions and the knowledge of the headteachers related to the use of ICT at schools and their infrastructure in terms of materials and equipment were examined. The answers of the headteachers emphasize to a great extent the importance of the use of ICT during the implementation of administrative processes. Furthermore, it is proved, according to their frequent use that ICT have become an integral part of school administration so it is imperative that the principals be continuously trained and also the infrastructure must be supported.
Alternative title / Subtitle: The utilization of ITC in school administration of primary education.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;ΤΠΕ(Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας);Εκπαίδευση;Ελλάδα;TRACK
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11345
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11345
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.