Στερεότυπα και προκαταλήψεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση:απόψεις των εκπαιδευτικών της κεντρικής Μακεδονίας (Master thesis)

Εφραιμίδου, Αικατερίνη


Τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις , οι κοινωνικές διακρίσεις και ο ρατσισμός μολονότι αποτελούν γνωστικά σφάλματα δεν παύουν να συνιστούν την επιλογή των περισσοτέρων στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο "εμείς" καθορίζουν και εξυψώνουν την αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία. Επομένως αμφότεροι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, συμπορεύονται και αλληλεπιδρούν στο περιβάλλον του σχολείου φέροντας ήδη δομημένες στερεοτυπικές οπτικές
Alternative title / Subtitle: Stereotypes and prezudkes in secondary education:views of teachers working in cerntral macedonia
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση;Ρατσισμός;Προκαταλήψεις;Στερεότυπα;Εκπαίδευση;Κεντρική Μακεδονία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11326
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11326
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.