Η τάξη μαθητείας ως εκπαιδευτική πολιτική: περιπτωσιολογική μελέτη στην ειδικότητα αισθητικής τέχνης του 9ου ΕΠΑΛ Δράμας. (Master thesis)

Σαούλου, Ελπίδα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣαούλου, Ελπίδαel
dc.date.accessioned2019-12-06T13:29:47Z-
dc.date.available2019-12-06T13:29:47Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11325-
dc.descriptionΗ εισαγωγή της τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. αναμφίβολα τροποποιεί και μεταμορφώνει το τοπίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό πως η μαθητεία διαθέτει μια μακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώροel
dc.rightsDefault License-
dc.subjectMαθητείαel
dc.subjectEκπαίδευσηel
dc.subjectΑισθητική τέχνηel
dc.subject2ο ΕΠΑΛ Δράμαςel
dc.titleΗ τάξη μαθητείας ως εκπαιδευτική πολιτική: περιπτωσιολογική μελέτη στην ειδικότητα αισθητικής τέχνης του 9ου ΕΠΑΛ Δράμας.el
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.secondaryTitleThe class of apprenticeship as educational policy:case study in the specialiazation aetshetic art of 2nd technical school in dramael
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10739-
heal.dateAvailable2019-12-06T13:30:47Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2019-02-09-
heal.bibliographicCitationΣαούλου Ελπίδα, Η τάξη μαθητείας ως εκπαιδευτική πολιτική: περιπτωσιολογική μελέτη στην ειδικότητα αισθητικής τέχνης του 9ου ΕΠΑΛ Δράμας. The class of apprenticeship as educational policy:case study in the specialiazation aetshetic art of 2nd technical school in drama, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙΘ, 2019el
heal.abstractΗ εισαγωγή της τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. αναμφίβολα τροποποιεί και μεταμορφώνει το τοπίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι γνωστό πως η μαθητεία διαθέτει μια μακραίωνη παράδοση στον ελληνικό χώρο. Αποτελεί ωστόσο, γεγονός πως για πρώτη φορά αποπειράται η σύνδεση του χώρου της εκπαίδευσης των ΕΠΑ.Λ. με τον χώρο εργασίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό υπό την έννοια ότι ο χώρος εργασίας συμβάλλει πολύτιμα στο πεδίο της απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων. Αυτές θα χρησιμεύσουν μετέπειτα ως εμπειρία και απαραίτητα εχέγγυα ικανότητας κατά την αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης στην αγορά εργασίας. Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη με εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων πλευρών, των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας οι οποίοι υλοποίησαν την Τάξη Μαθητείας το έτος 2017 – 2018 και των εκπαιδευτών των επιχειρήσεων στους οποίους πραγματοποίησαν μαθητεία οι εκπαιδευόμενοι της Τάξης Μαθητείας της ειδικότητας «Αισθητικής Τέχνης». Μέσω περιπτωσιολογικής μελέτης θα εξεταστεί η έως στιγμής αποτελεσματικότητα της εισαγωγής του θεσμού της Τάξης Μαθητείας για την ειδικότητα της Αισθητικής Τέχνης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας.el
heal.abstractThe introduction of Apprenticeship into the classes of Technical Schools undoubtedly alternates and transforms the scenery of Technical Education in Greece. It is known that the tradition of Apprenticeship offers a long run tradition in Greece. However, it constitutes a fact that it is the first time that a connection between education of Technical Schools and work field is attempted. It perceived under the meaning that the workplace contributes to the gain of knowledge and skills. They are going to be used afterwards as experience and essential pledge ability during the job search restoration in the labour market. The present research project has tool the semi-directive interview with representatives of all concerned sides, teachers of 2nd Technical School of Drama who implemented the Class of apprenticeship during the years 2017-2018 and the instructors of businesses in which the apprenticeships took place the trainees of the Apprenticeship Classes of ‘Aesthetic Art’. Through case basis research we will investigate the so far effectiveness of the introduction of the institution Class Apprenticeship of the specialiazation Aesthetic Art to the 2nd Technical School in Drama.en
heal.advisorNameΟικονόμου, Ελπίδαel
heal.committeeMemberNameΟικονόμου, Ελπίδαel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages101 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAOYLOY.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.05 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11325
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.