Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσω Ψηφιακού Μάρκετινγκ ( Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ , Κινητό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ με Κοινωνικά Μέσα ) (Bachelor thesis)

Τσακουρίδης, Βασίλειος


This research will approach the world of promoting the products and services that a business offers to its audience. It will analyze the course and the changes that have been made to the way forward with the passage of time. The key to this work will be the impact that technology has and what changes it has brought to businesses. Finally, we will analyze a specific case of use for a company that has incorporated in the way of promoting the products of various means of technology.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Keywords: Προϊόντα;Υπηρεσίες;Ψηφιακού Μάρκετινγκ;Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ;Κινητό Μάρκετινγκ;Κοινωνικά Μέσα;Products;Promoting;Services;Technology;Social network
Description: Η εργασία αυτή θα προσεγγίσει τον κόσμο της προώθησης των προίοντων και των υπηρεσιών που προσφέρει κάποια επιχείρηση προς το κοινό της.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11297
Table of contents: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ MARKETING.............................................9 1.1 Τι είναι το marketing .............................................................................9 1.2 Η πορεία του marketing μέχρι το διαδίκτυο..........................................9 1.3 Βασικοί ορισμοί των μορφών marketing..............................................12 1.3.1 E-marketing........................................................................................12 1.3.2 M-marketing.......................................................................................12 1.3.3 Social media marketing......................................................................13 1.3.4 Άλλες μορφές marketing....................................................................13 2. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING......................................14 2.1 Εισαγωγή...............................................................................................14 2.2 Σχεδιασμός στρατηγικών βημάτων.......................................................15 2.3 Κατηγοριοποίηση των στρατηγικών βημάτων......................................16 2.4 Επίλογος.................................................................................................18 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING............................................................................................18 3.1 Εισαγωγή...............................................................................................18 3.2 Πλεονεκτήματα......................................................................................19 3.3 Μειονεκτήματα......................................................................................20 3.4 Επίλογος.................................................................................................22 4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.....................23 4.1 Εισαγωγή................................................................................................23 4.2 Χρήση ιστοσελίδας.................................................................................23 4.3 Search Engine Optimization ( SEO )........................................................25 4.4 Μηχανές marketing ( SEM )....................................................................27 4.5 E-mail marketing....................................................................................28 4.6 Banners στο διαδίκτυο...........................................................................28 4.7 Επίλογος.................................................................................................30 5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING..................................................................30 5.1 Εισαγωγή................................................................................................30 5.2 Customer Relationship Management (CRM ).........................................31 5.3 Μετάβαση από το CRM στο e-CRM.......................................................32 5.4 Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές του e-crm.............................................34 5.5 Social CRM..............................................................................................35 5.6 Προυποθέσεις για επιτυχημένο Social CRM...........................................38 5.7 Επίλογος..................................................................................................40 6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.....................................................................................40 6.1 Εισαγωγή.................................................................................................40 6.2 Ανάλυση και μέτρηση δεδομένων..........................................................41 6.3 Δημοφιλή στοιχεία εξέτασης για την μέτρηση αποδοτικότητας............42 6.4 Η λειτουργία του Google Analytics..........................................................44 6.5 Social media metric and analytics............................................................45 6.6 Επίλογος...................................................................................................46
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11297
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.