Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Μπαχάρογλου, Θ./ Κασούρης, Γ.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τμήμα Οχημάτων;ΑΤΕΙ-Θ (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης);ΕΠΕΑΕΚ;Αξιολόγηση μαθημάτων;Φοιτητές;Department of Vehicles Technology;Technological Educational Institution of Thessaloniki;EPEAEK;Subjects evaluation;Students
Issue Date: 2005
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Μπαχάρογλου, Θ., Γ. Κασούρης. "Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ." Τεχνολογία και εκπαίδευση. 11 (2005): 12
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε μία έρευνα που πραγματοποιήσε το τμήμα Οχημάτων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και είχε ως σκοπό την αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές.
This article reports to a research which was done the Vehicles department of ATEI-TH. This research was performed by the EPEAEK and has as aim the subjects evaluation from the students.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11105
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mkarticleJulSep05.pdf307.62 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11105
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.