Γραφείο ΑΜΕΑ Ενδεικτικός πίνακας εγγεγραμμένων φοιτητών με αναπηρίες στο ΑΤΕΙΘ

Νενοπούλου, Στέλλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ);Φοιτητές;People with disabilities;Students
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Νενοπούλου, Στέλλα. "Γραφείο ΑΜΕΑ Ενδεικτικός πίνακας εγγεγραμμένων φοιτητών με αναπηρίες στο ΑΤΕΙΘ". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 20 (2007): 8-9
Series/Report no.: Ο σφυγμός των Σχολών: άρθρα-απόψεις-έρευνα
Τεύχος 20
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε ένα ενδεικτικό πίνακα, όπου καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές με αναπηρίες του ΑΤΕΙΘ.
This article reports to an indicative list where are recorded the students with disabilities of ATEITH.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11056
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
narticleOctDec07.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11056
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.