Προβιοτικές ιδιότητες του Lactobacillus kefiri απομονωμένου από κόκκους κεφίρ και δημιουργία αντιμικροβιακών συμβιωτικών

Λυκοτραφίτη, Ελένη/ Βαλαβάνη, Παρασκευή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πρεβιοτικά;Prebiotics;Kefir;Κεφίρ;Antibacterial;Probiotics;Gastrointestinal system;Γαστροεντερικό σύστημα;Αντιμικροβιακά;Προβιοτικά
Issue Date: 30-Nov-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του στελέχους Lactobacillus kefiri B6 που απομονώθηκε από κόκκους κεφίρ ως προς τις προβιοτικές του ικανότητες. Αρχικά, γίνεται μια εκτεταμένη παρουσίαση του γαστρεντερικού συστήματος, του κεφίρ, των προβιοτικών, πρεβιοτικών και συμβιωτικών. Έπειτα περιγράφονται οι όροι Escherichia coli και listeria monocytogenes. Τέλος, δίνεται το πειραματικό μέρος της έρευνας που έχει σαν σκοπό την εξέταση του στελέχους lactobacillus kefiri B6 και παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.
The purpose of this paper is to examine the strain Lactobacillus kefiri B6 isolated from kefir grains in terms of probiotic abilities. Initially, there is an extensive presentation of the gastrointestinal system, kefir, probiotic, prebiotic and symbiotic. After describing the terms Escherichia coli and listeria monocytogenes. Finally, given the experimental part of the research aims to examine the strain lactobacillus kefiri B6 and set out the conclusions which emerged from the study.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6671
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9965
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valavani_Paraskeui.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9965
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.