Σύγκριση του μικροβιακού προφίλ αφ' ενός κανονικής βύνης και αφετέρου δειγμάτων βύνης που εντείνουν τον αφρισμό καθώς και δειγμάτων βύνης που εντείνουν την πρώιμη συσσωμάτωση των ζυμών

Παπαντωνίου, Δ./ Κεραμιτσόγλου, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Microbial profile;Μικροβιακό προφίλ;Early aggregation yeasts;Malt;Malt samples;Πρώιμη συσσωμάτωση ζυμών;Δειγμάτων βύνης;Βύνη
Issue Date: 3-Apr-2014
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2010 - αρ.εισ.3180
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9950
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9950
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.