Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 41, 6-10-1987

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η ένταξη μαθημάτων ξένων γλωσσών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και γ) η επιλογή έκτακτου Ε.Ε.Π. Αγγλικής γλώσσας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η δημιουργία τμήματος Ηλεκτρολόγων Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/992
Item type: other
Submission Date: 2016-01-21T11:12:40Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η ένταξη μαθημάτων ξένων γλωσσών στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και γ) η επιλογή έκτακτου Ε.Ε.Π. Αγγλικής γλώσσας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η δημιουργία τμήματος Ηλεκτρολόγων Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_41_6-10-1987.pdf25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/992
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons