Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 2, 10-3-1998

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) τα βιβλία και σημειώσεις που θα διδαχθούν κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1997-98, γ) η ανάθεση μαθημάτων σε τακτικό Ε.Ε.Π. του Γ.Τ.Ξ.Γ. και Φ.Α. της ΣΔΟ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1997-98, δ) η τροποποίηση ανάθεσης εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων του Γ.Τ.Ξ.Γ. και Φ.Α. της ΣΔΟ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1997-98 και ε) η επάνδρωση εργαστηρίων. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1998
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/990
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/990
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons