Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 42, 22-10-1987

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) τα περιγράμματα σπουδών των μαθημάτων ξένων γλωσσών, γ) η κατοχύρωση των μαθημάτων Αγγλικά Ι, ΙΙ , ΙΙΙ σπουδάστριας του τμήματος Νοσηλευτικής, δ) η αίτηση σπουδαστή τμήματος Εμπορίας & Διαφήμισης για τη βαθμολογία του στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, ε) η αίτηση σπουδαστή του τμήματος Φυσικοθεραπείας για απαλλαγή από το μάθημα της Ιταλικής γλώσσας, στ) οι αιτήσεις σπουδαστών για απαλλακτικές εξετάσεις και ζ) η διάθεση ποσού για ανάγκες του Τμήματος. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η ανάθεση ωρών σε έκτακτο ΕΕΠ για τη διδασκαλία του μαθήματος Γερμανικά ΙΙΙ και β) οι αναθέσεις ωρών στο Τμήμα Νοσηλευτικής.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/988
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_42_22-10-1987.pdf22.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/988
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons