Επίδραση της λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος και της προσθήκης καζεϊνικών αλάτων στα ρεολογικά χαρακτηριστικά του κεφίρ

Κεσσανόπουλος, Αθανάσιος/ Δημητρέλη, Γεωργία/ Αντωνίου, Κλειώ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Kefir;Kefir grains;Fermented milk product;Rheological behavior;Milk;Growing kefir;Kefir Cultivation;Λιποπεριεκτικότητα γάλακτος;Καζεϊνικά αλάτα;Κεφίρ;Καλλιέργεια κεφίρ;Γάλα;Ρεολογική συμπεριφορά;Ζυμούμενο γαλακτοκομικό προϊόν;Κόκκοι κεφίρ
Issue Date: 16-Feb-2012
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος και της προσθήκης καζεϊνικών αλάτων στο χρόνο επώασης που απαιτείται για την επίτευξη της επιθυμητής τιμής pH 4,4 και στη ρεολογική συμπεριφορά του κεφίρ.
Description: Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2011 -- αα77
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9871
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kessanopoulos_Athanasios.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9871
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.