Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 44, 15-1-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η έγκριση σημειώσεων για το μάθημα Αγγλικά IV του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της ΣΤΕΓ, γ) η μονιμοποίηση μελών ΕΕΠ, δ) η μονιμοποίηση μέλους ΕΤΠ, ε) η εισήγηση για απαλλακτικές εξετάσεις από τα μαθήματα της Γερμανικής γλώσσας στο Τμήμα Ηλεκτρονικής, στ) η εισήγηση για απαλλακτικές εξετάσεις από τα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας στη ΣΕΥΠ, ζ) η έγκριση συγγραφής διδακτικών σημειώσεων, η) η αντιστοιχία μαθημάτων ΚΑΤΕΕ - ΤΕΙ του τμήματος Δομικών Έργων & Έργων Υποδομής, θ) η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και ι) η παράταση εκπαιδευτικής άδειας.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/986
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_44_15-1-1988.pdf53.98 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/986
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons