Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 48, 11-3-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η επάρκεια ξένης γλώσσας για την εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών όσων εντάχθηκαν στην προσωρινή βαθμίδα επιμελητών, γ) η αγορά βιβλίων από το εμπόριο και δ) οι αιτήσεις σπουδαστών Βιβλιοθηκονομίας για ταυτόχρονη παρακολούθηση Αγγλικών ΙΙΙ & IV. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η δημιουργία τμήματος Ιταλικών ΙΙΙ στη ΣΕΥΠ.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/983
Item type: other
Submission Date: 2016-01-20T17:03:47Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η επάρκεια ξένης γλώσσας για την εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών όσων εντάχθηκαν στην προσωρινή βαθμίδα επιμελητών, γ) η αγορά βιβλίων από το εμπόριο και δ) οι αιτήσεις σπουδαστών Βιβλιοθηκονομίας για ταυτόχρονη παρακολούθηση Αγγλικών ΙΙΙ & IV. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε η δημιουργία τμήματος Ιταλικών ΙΙΙ στη ΣΕΥΠ.
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_48_11-3-1988.pdf24.87 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/983
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons