Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 52α, 8-6-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η έγκριση συγγραφής σημειώσεων για το μάθημα Αγγλικά IV τμήματος Οχημάτων, β) οι σημειώσεις που θα χορηγηθούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-1988, γ) η έγκριση συγγραφής σημειώσεων για τα μαθήματα Ιταλικά ΙΙ, ΙΙΙ & IV του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, δ) η κατάργηση του μαθήματος Γαλλικά ΙΙΙ στη ΣΤΕΦ και ε) η απαλλαγή από Αγγλικά Ι & ΙΙ σε σπουδαστές του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/979
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_52α_8-6-1988.pdf9.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/979
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons