Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 54, 26-9-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) οριστικοποίηση αναθέσεων στο μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, γ) η κατοχύρωση ξένης γλώσσας σπουδαστή, δ) η ένσταση καθηγήτριας για τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού και ε) οι αιτήσεις φοιτητών για αλλαγή επιλογής ξένης γλώσσας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν επίσης: α) οι σκέψεις της προϊσταμένης σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της, β) οι αναθέσεις μόνιμου και έκτακτου Ε.Π., γ) οι επιτροπές για απαλλακτικές εξετάσεις και δ) η κατοχύρωση ξένης γλώσσας σπουδαστών.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/976
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_54_26-9-1988.pdf24.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/976
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons