Εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης και των διατροφικών συνηθειών των εφήβων της Κομοτηνής

Κυρανάς, Ευστράτιος/ Κάντα, Μαρία-Βαλεντίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παχυσαρκία;Δείκτης Μάζας Σώματος;Έφηβοι;Διατροφικές συνήθειες;Διατροφή
Issue Date: 9-Sep-2015
Abstract: Eating habits are the usual decisions a person makes as one chooses which food he/she consumes. Personal dietary choices can be more or less healthy, as they play an important role in health maintenance and mortality. Purpose of this particular research is to evaluate eating habits and nutritional condition of teenagers in Rodopi municipality, especially in Komotini city, as well as to assess the bodyweight of students in that region.
Οι διατροφικές συνήθειες είναι οι συνήθεις αποφάσεις που ένα άτομο λαμβάνει καθώς επιλέγει ποια τρόφιμα θα καταναλώσει. Οι ατομικές διαιτητικές επιλογές μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο υγιεινές, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας αλλά και στη θνησιμότητα. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αξιολογηθούν οι διατροφικές συνήθειες και η διατροφική κατάσταση των εφήβων του νομού Ροδόπης και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή, καθώς και η εκτίμηση του βάρους των μαθητών.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2015--αα7005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9736
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9736
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.