Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 57, 16-11-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η επιλογή έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, γ) η αίτηση καθηγήτριας για τον χρόνο λήψης επάρκειας, δ) οι κατοχυρώσεις φοιτητών για την επάρκεια ξένης γλώσσας, ε) απαλλακτικές εξετάσεις για Κύπριους και Γερμανούς νεοεισαχθέντες, στ) έγκριση άδειας συγγραφής διδακτικών σημειώσεων για το μάθημα Αγγλικά ΙΙ Τμήματος Πληροφορικής και ζ) η εύρυθμη λειτουργία τμημάτων ξένης γλώσσας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν επίσης: α) η επάρκεια φοιτητών ξένης γλώσσας, β) η απαλλαγή φοιτητή από ξένη γλώσσα ως μάθημα και γ) η κατοχύρωση επάρκειας ξένης γλώσσας φοιτητών. Εμπεριέχεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/968
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_57_16-11-1988.pdf9.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/968
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons