Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 57, 16-11-1988

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγήςel
dc.date.accessioned2016-01-20T15:29:03Z-
dc.date.available2016-01-20T15:29:03Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/968-
dc.descriptionΠρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1988el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠρακτικά συνεδριάσεωνel
dc.subjectΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘel
dc.subjectΔιοικητικά έγγραφαel
dc.subjectΚέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘel
dc.subjectΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘel
dc.subjectΓενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘel
dc.subject.lcshΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής--Αρχείαel
dc.subject.lcshAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Center of Foreign Languages and Physical Education--Archivesen
dc.subject.lcshΑλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής--Διοίκησηel
dc.subject.lcshAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. Center of Foreign Languages and Physical Education--Administrationen
dc.titleΣυνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 57, 16-11-1988el
heal.typeother-
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2016-01-20T15:30:03Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΚέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγήςel
heal.abstractΣτην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνέλευσης, β) η επιλογή έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, γ) η αίτηση καθηγήτριας για τον χρόνο λήψης επάρκειας, δ) οι κατοχυρώσεις φοιτητών για την επάρκεια ξένης γλώσσας, ε) απαλλακτικές εξετάσεις για Κύπριους και Γερμανούς νεοεισαχθέντες, στ) έγκριση άδειας συγγραφής διδακτικών σημειώσεων για το μάθημα Αγγλικά ΙΙ Τμήματος Πληροφορικής και ζ) η εύρυθμη λειτουργία τμημάτων ξένης γλώσσας. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν επίσης: α) η επάρκεια φοιτητών ξένης γλώσσας, β) η απαλλαγή φοιτητή από ξένη γλώσσα ως μάθημα και γ) η κατοχύρωση επάρκειας ξένης γλώσσας φοιτητών. Εμπεριέχεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.el
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_57_16-11-1988.pdf9.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/968
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons