Μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης και των οργανοληπτικών ιδιοτήτων στο έγχυμα και αφέψημα του φασκόμηλου

Κοντογιώργης, Χρήστος/ Παπαδόπουλος, Αθανάσιος/ Βασιάρη, Ειρήνη/ Μπάλλα, Ανδρομάχη-Ειρήνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Infusion;Έγχυμα;Herbs;Βότανα;Salvia;Elelisfakos;Ελελίσφακος;Antioxidants;Αντιοξειδωτικά
Issue Date: 30-Nov-2015
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των αντιοξειδωτικών δράσεων και των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του εγχύματος και του αφεψήματος του φασκόμηλου. Αρχικά, γίνεται μια γενική αναφορά στη μεσογειακή διατροφή και τα βότανα. Έπειτα, πραγματοποιείται εκτεταμένη παρουσίαση του φασκόμηλου και των ελευθέρων ριζών που δημιουργούνται στον ανθρωπινό οργανισμό. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πειραματικό μέρος της εργασίας που έχει σαν σκοπό τον οργανοληπτικό έλεγχο του εγχύματος και του αφεψήματος του φασκόμηλου και τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από έρευνα.
The purpose of this study is to investigate the antioxidant activities and organoleptic properties of the infusion and decoction of sage. Initially, there is a general reference to the Mediterranean diet and herbs. Then place extensive presentation of sage and free radicals generated in the body. Then we present the experimental part of the work aims to organoleptic testing of infusion and decoction of sage and finally presents the conclusions that emerged from research.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2015--αα6555
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9670
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasiari_Mpalla.pdf2.96 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9670
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.