Διατροφική αξιολόγηση και εκτίμηση φυσικής δραστηριότητας των εφήβων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Καραστογιαννίδου, Καλλιόπη/ Γεωργαλής, Βασίλειος/ Καραβίτη, Ευθυμία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Έφηβοι;Παχυσαρκία;Φυσική δραστηριότητα;Έρευνα;Ανατολική Θεσσαλονίκη;Διατροφικές συνήθειες;Διατροφή
Issue Date: 9-Sep-2015
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών εφήβων της ανατολικής Θεσσαλονίκης, η εκτίμηση της διατροφικής και φυσικής τους δραστηριότητας, καθώς και η ανάλυση της κάλυψης των διατροφικών απαιτήσεων σε θρεπτικά συστατικά.. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα ερωτηματολόγιο διατροφικής πρόσληψης προηγούμενου 24ώρου, ενα ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις ατομικών διατροφικών συνηθειών, όπως π.χ. «πόσες μερίδες λαχανικών καταναλώνετε καθημερινά;» και ενα ερωτηματολόγιο για τη φυσική δραστηριότητα (IPAQ).
The purpose of this study was to investigate the dietary habits of adolescents of eastern Thessaloniki, the assessment of nutritional and physical activity, as well as analysis of the coverage of nutritional requirements in nutrients. The research tools used were a previous 24-hour dietary intake questionnaire, a questionnaire with general questions of individual eating habits, such as "how many servings of vegetables you consume daily?" and a questionnaire on physical activity (IPAQ).
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2015--αα7002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9652
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9652
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.