Βιολογική καλλιέργεια Κερασιάς και Ροδακινιάς στο Νομό Πέλλας

Παλάτος, Γεώργιος/ Γιαννάκη, Όλγα/ Γιαννάκη, Λεμονιά


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Organic production;Organic Farming;Peach tree;Cherry tree;Βιολογική γεωργία;Biological culture of Cherry tree;Κεράσι;Βιολογική καλλιέργεια;Farming;Ροδάκινο;Νομός Πέλλας;Βιολογική καλλιέργεια Κερασιάς;Βιολογική καλλιέργεια Ροδακινιάς;Ροδακινιά;Κερασιά;Ροδάκινα;Κεράσια;Βιολογική παραγωγή;Βιολογικές Καλλιέργειες;Biological culture of Peach tree;Biological agriculture
Issue Date: 12-Oct-2010
Abstract: Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιδιώκεται η μελέτη της βιολογικής καλλιέργειας κερασιάς και ροδακινιάς στο Νομό Πέλλας . Αρχικά γίνεται μια αναδρομή της καλλιέργειας κερασιάς – ροδακινιάς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και στη συνέχεια ακολουθεί μια περιγραφή της μορφολογίας της κερασιάς – ροδακινιάς (ριζικό σύστημα, κορμός, βλαστοί – οφθαλμοί, φύλλα, άνθη ) επίσης θα γίνει μια περιγραφή της βιολογικής γεωργίας και καλλιέργειας τους. Επίσης θα αναφερθούμε στις κυριότερες ασθένειες και εχθρούς της κερασιάς - ροδακινιάς καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2010 -- αα880
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9506
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9506
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.