Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 71, 18-1-1990

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) ο ορισμός δύο μελών Φυσικής Αγωγής για την εισηγητική επιτροπή της μόνιμης θέσης γυμναστή του ΤΕΙΘ, β) η εκλογή εκπροσώπων στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙΘ, γ) σημειώσεις που χορηγήθηκαν, δ) η έγκριση σημειώσεων του μαθήματος Αγγλικά ΙΙΙ του τμήματος Πληροφορικής, ε) η πρόταση καθηγήτριας για διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας από το Α΄εξάμηνο, στ) η έγκριση αγοράς βιβλίου, ζ) αίτηση σπουδάστριας του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας για ταυτόχρονη παρακολούθηση Γαλλικών Ι και ΙΙΙ και η) η κατοχύρωση ξένης γλώσσας: Αγγικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. Εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν: α) η έγκριση συγγραφής σημειώσεων, β) η απαλλαγή από Γερμανικά, γ) σπουδαστικά θέματα, δ) η έγκριση σημειώσεων για το μάθημα Ρωσικά ΙΙ και ε) αίτηση σπουδαστή για απαλλαγή από τα Αγγλικά ΙΙΙ. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1990
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/939
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/939
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons