Επαναληπτική Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 2, 1-3-2010

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) η παρουσίαση τρέχοντος προβλήματος του Κέντρου και β) οι αναθέσεις μαθημάτων στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου για όσους δεν καταθέσαν στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/936
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_2_1-3-2010.pdf13.12 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/936
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons