Συνεδρίαση Συμβουλίου Κέντρου Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 20, 9-9-2003

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκε η έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την αξιολόγηση του έκτακτου ΕΕΜ ειδικότητας Φυσικής Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Περιλαμβάνεται η πρόσκληση της Συνεδρίασης.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Διοικητικά έγγραφα;Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 2003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/930
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_20_9-9-2003.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/930
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons