Καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς στον νομό Βοιωτίας

Κουτίνας, Νικόλαος/ Χαλίκου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Νομός Βοιωτίας;Καλλιέργεια ελιάς;Ελιά
Issue Date: 8-Jun-2015
Abstract: Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των καλλιεργούμενων ποικιλιών ελιάς στον νομό της Βοιωτίας. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά χαρακτηριστικά, στην βιολογία και στα βοτανικά χαρακτηριστικά της ελιάς. Η αναφορά επικεντρώνεται κυρίως στις καλλιεργούμενες ποικιλίες ελιάς στην Βοιωτία Καθώς επίσης στο βαθμό παραγωγής ανα έτος, στον αριθμό ελλαιοδενδρών ανα περιοχή, και στο ποσοστό καρποφοριάς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους εχθρούς και τις ασθένειες της ελιάς. Αναλύονται μέθοδοι καταπολέμησης αυτών που μπορεί να ακολουθηθούν και είναι σύμφωνοι με τις ισχύουσες νομοθεσίες.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 2015--αα6880
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9265
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9265
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.