Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών σε αγελαδοτροφικές μονάδες

Μαζαράκη, Κυριακή/ Βαβαλίδης, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αγελαδοτροφικές μονάδες;Ασθένειες;Βοοειδή;Πρόληψη;Αγελάδες
Issue Date: 21-Mar-2014
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί η πρόληψη των σημαντικών ασθενειών των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής καθώς και η θεραπεία τους. Επίσης εξετάζεται η πρόληψη και η θεραπεία των νοσημάτων στις βιολογικές εκτροφές. Στην εργασία παρατίθενται στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες σταβλισμού που προϋποθέτουν την διατήρηση της υγείας των ζώων, για την πρόληψη και την θεραπεία των σημαντικότερων ασθενειών των βοοειδών, και για την αντιμετώπιση των ασθενειών στις βιολογικές μονάδες. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρατίθενται στοιχεία από αγελαδοτροφική μονάδα παραγωγής βιολογικού γάλακτος, που βρίσκεται στην Νέα Απολλωνία του νομού Θεσσαλονίκης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ--Τμήμα Ζωικής παραγωγής--αα5716
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9168
Item type: other
Submission Date: 2018-02-28T14:22:50Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9168
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.