Δερματοφυτίαση στο Σκύλο

Μαζαράκη, Κυριακή/ Σπυρίδωνος, Φιλιώ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Σκύλος;Δερματολογικά νοσήματα;Δερματοφυτίαση;Ασθένειες
Issue Date: 11-Apr-2014
Abstract: Το θέμα της πτυχιακής εργασίας αφορά στη δερματοφυτίαση του σκύλου. Το νόσημα αυτό αναφέρεται στις δερματικές αλλοιώσεις που μπορούν να προκληθούν από μύκητες συγκεκριμένων ειδών που έχουν τροπισμό στο δέρμα (τρίχες και κεράτινη στοιβάδα). Η κλινική εκδήλωση αυτού του νοσήματος μπορεί να είναι από μία απλή επιφανειακή αλλοίωση – σημάδι έως ένα επιπλεγμένο γενικευμένο δερματολογικό νόσημα που είναι δυνατό να απειλήσει τη ζωή του ζώου. Περιγράφεται λεπτομερώς το δερματολογικό αυτό νόσημα και συνοδεύεται από όλα τα τελευταία δεδομένα παρουσίασης σύμφωνα με την τελευταία κτηνιατρική δερματολογική ημερίδα (9η) που έγινε το 24 Νοέμβριου του 2012 στη θεσσαλονίκη.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΓ--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής--αα5830
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9165
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9165
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.