Σφαγεία, Σφαγή, τεμαχισμός και ποιοτική ταξινόμηση βοοειδών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία

Ελευθεριάδου, Αναστασία/ Κουτσικίδου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Cutting;Βοοειδή;Τεμαχισμός;Slaughterhouses;Slaughtering;Σφαγεία;Σφαγή;Cattle
Issue Date: 12-Feb-2009
Abstract: The present project is a try of definition of the aspects of the Greek and European legislation regarding the slaughterhouses, the slaughter, the cutting and the qualitative classification of the fat cattle.
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διασαφηνιστούν ορισμένες πτυχές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τα σφαγεία, τη σφαγή, τον τεμαχισμό και την ποιοτική ταξινόμηση των χονδρών βοοειδών.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9158
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsikidou_Christina.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9158
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.