Ασθένειες των κουνελιών στη Κύπρο

Μαζαράκη, Κυριακή/ Αριστοδήμου, Μάριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κονικλοτροφία;Κτηνοτροφικές μονάδες;Κύπρος;Ασθένειες;Κουνέλι
Issue Date: 10-Jun-2014
Abstract: Αυτή η εργασία έχει ως σκοπό να αναφέρει και να αναλύσει τις ασθένειες των κουνελιών στην Κύπρο που αναπτύσσονται λόγο των διατροφικών και καιρικών συνθηκών. Η πτυχιακή εργασία είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις ασθένειες των κουνελιών σε παγκοσμία κλίμακα. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται κατά κύριο λόγο από επιστημονικά αγγλόφωνα άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν σε έγκυρες επιστημονικές ιστοσελίδες του διαδικτύου με βασικό θέμα τις ασθένειες των κουνελιών σε εκτροφές ανά το κόσμο.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπονίας--Κατευθυνση Ζωικής Παραγωγής--αα5979
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9151
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9151
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.