Παράγοντες που επηρεάζουν την εμμονή στη γαλακτοπαραγωγή των προβατίνων και την ποιότητα του γάλακτος

Σκαπέτας, Βασίλειος/ Τσαντηράκης, Στυλιανός


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: γάλα;ποιότητα γάλακτος;ζώα;παραγωγή γάλακτος;προβατίνες
Issue Date: 28-Jun-2013
Abstract: Στην παρούσα εργασία αναλύεται η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των προβατίνων και περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμμονή στην γαλακτοπαραγωγή αυτών.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011--αε1873
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9147
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsantirakis_Stilianos_ppt.pdf45.34 kBAdobe PDFView/Open
Tsantirakis_Stilianos.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9147
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.