Δομή, λειτουργία, ιστορικό της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζωοτροφών (ΕΛ.ΒΙ.Ζ.ΑΕ.)

Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος/ Μπακιρλή, Όλγα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.;Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών;Α.Σ.Ε.;Ανώνυµες Συνεταιριστικές Εταιρείες
Issue Date: 8-Feb-2010
Abstract: Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό µία µικρή ιστορική αναδροµή για την συγκεκριµένη Βιοµηχανία Ζωοτροφών Ε.Λ.Β.Ι.Ζ. Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Πλατύ Ηµαθίας. Καθώς και για να παρουσιαστεί ο νέος πλήρως εκσυγχρονισµένος τρόπος λειτουργίας της, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για όλες τις Βιοµηχανίες. Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν διαφένονται οι στόχοι και οι προοπτικές εξέλιξης της Βιοµηχανίας Παραγωγής Ζωοτροφών. Αν αναλογιστεί κανείς γιατί δηµιουργήθηκαν οι Ανώνυµες Συνεταιριστικές Εταιρείες, η απάντηση είναι πως δηµιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν την κατά το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή γεωργικών-κτηνοτροφικών προϊόντων (ζωοτροφές, φυτοφάρµακα, λιπάσµατα), ώστε ο αγρότης-παραγωγός να έχει πάντα τα σωστά εφόδια. Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών µπορούν να εξασφαλίσουν την εµπιστοσύνη των πελατών, ενώ ταυτόχρονα η εφαρµογή µιας πολιτικής συγκράτησης των τιµών έχει ως αποτέλεσµα µια περιορισµένη κερδοφορία για τις απαραίτητες επενδύσεις. Η ΕΛΒΙΖ Α.Ε. συγκαταλέγεται στον τοµέα των Α.Σ.Ε. και µε τον υπερσύγχρονο εξοπλισµό της και την πολυετή εµπειρία της στον τοµέα γεωργικών – κτηνοτροφικών προϊόντων πληρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη γεωργία. Η Ε.Λ.Β.Ι.Ζ. έχει ήδη πραγµατοποιήσει µία αξιόλογη πρόοδο στον τοµέα της παραγωγής ζωοτροφών µε προοπτικές συνεχούς εξέλιξης τόσο στην ποιότητα των παραγώµενων προϊόντων όσο και στη χρησιµοποίηση µηχανηµάτων τελευταίας τεχνολογίας, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση του προσωπικού . ∆εν παύει όµως να κινδυνεύει γιατί εξακολουθεί να είναι µια «∆ηµόσια Ανώνυµη Εταιρεία» µε διοικήσεις πολιτικής προέλευσης, µε υπαλλήλους δίχως ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και µε µέλλον που εξαρτάται από τη βούληση φορέων που συχνά δεν είναι ειδικευµένοι επί του αντικειµένου.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9139
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakirlh_Olga.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9139
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.