Σαλμονέλωση ορνίθων και δημόσια υγεία

Μαζαράκη, Χριστίνα/ Φιλίππου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 15-Nov-2012
Description: Πτυχιακή εργασία -- ΣΤΕΓ -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2011 -- αα3025
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9132
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9132
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.