Διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στη μονάδα του Κούζα Γεώργιου

Μίχας, Βασίλειος/ Κούζας, Θεόδωρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 12-Nov-2012
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας--Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2010, αα2403
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9130
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9130
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.